Để lại thông tin

XE CHUYÊN DÙNG

So sánh sản phẩm (0)


0_star

Liên hệ

 • TỔNG TRỌNG TẢI15,700 kg
 • TRỌNG TẢI HÀNG HÓA7,700 kg
 • KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ9,900 x 2,500 x 3,830 mm
 • KÍCH THƯỚC THÙNG XE7,450 x 2,320 x 2,310 mm

0_star

Liên hệ

 • ỔNG TRỌNG TẢI24000 kg
 • TRỌNG TẢI HÀNG HÓA13,200 kg
 • KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ11,250 x 2,500 x 3,830 mm
 • KÍCH THƯỚC THÙNG XE8,250 x 2,320 x 2,310 mm

0_star

Liên hệ

 • TỔNG TRỌNG TẢI24000 kg
 • TRỌNG TẢI HÀNG HÓA13700
 • KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ9900 x 2500 x 3830 mm
 • KÍCH THƯỚC THÙNG XE7450 x 2320 x 2310 mm

Hiển thị 1 đến 3 của 3 (1 trang)

Hotline (24/7)

Bộ phận kinh doanh

Chăm sóc khách hàng